Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Middelalderens kulturhistorie og språk (40MIDKULTHS)

Om emnegruppen

40-gruppene i middelalderstudier er slått sammen, og studenter som har påbegynt 40MIDKULTHS er overført til 40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie (40MIDKULTH)

Denne emnegruppen åpner for et tverrfaglig studium i middelalderens kulturhistorie og språk. Emnegruppen kan brukes som støttefag i bachelorgraden ved HFB-VMS, og anbefales som støttegruppe for programmene som er listet opp nedenfor.

Emnegruppen gir anledning til både å kombinere kulturhistoriske emner med språkemner, eller kun kombinere ulike middelalderspråk, f.eks. norrønt og engelsk. Minimum 20 sp. språkemner er obligatorisk.

Emner i emnegruppen

Minimum 20 studiepoeng velges blant følgende språkemner:

Dersom du ønsker en kombinasjon av språk og kulturhistorie, kan du velge inntil 20 studipoeng blant disse kulturhistorieemnene under, dersom du ikke ønsker å velge alle dine emner blant språkemnene over:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet