Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi

Viser 1–45 av 45 emner
Emne Studiepoeng
SGO1001 – Innføring i Samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1003 – Skrivetrening i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1900 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SGO2100 – Bygeografi og urbanisme (10 studiepoeng) 10
SGO2400 – Politisk geografi (10 studiepoeng) 10
SGO3090 – Bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SGO3300 – Sør i en globaliserende verden (10 studiepoeng) 10
SGO3500 – Byers struktur og utvikling (10 studiepoeng) 10
SGO4080 – Masteroppgave 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
SGO4090 – Masteroppgave 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
SGO9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SGO9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SGO9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SGO9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SGO9007 – How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SGO9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SOS1000 – Innføring i sosiologi (20 studiepoeng) 20
SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS1003 – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS1120 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS2001 – Moderne sosialteori (10 studiepoeng) 10
SOS2100 – Ulikhet, klasse og lagdeling (10 studiepoeng) 10
SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid (10 studiepoeng) 10
SOS2300 – Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (10 studiepoeng) 10
SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2900 – Algoritmer, store data og samfunnsendring (10 studiepoeng) 10
SOS3050 – Metodologi og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SOS3090 – Sosiologisk analyse-bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
SOS4001 – Sosiologisk teori (10 studiepoeng) 10
SOS4010 – Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4013 – Klasse og ulikhet - sentrale debatter (10 studiepoeng) 10
SOS4020 – Kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar (10 studiepoeng) 10
SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi (60 studiepoeng) 60
SOS4200 – Arbeidsliv og velferdsstat (10 studiepoeng) 10
SOS4301 – Marginalisering, kriminalitet, kontroll (10 studiepoeng) 10
SOS4402 – Familie og livsløp (10 studiepoeng) 10
SOS9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon (1 studiepoeng) 1
SOS9004 – Avhandlingsseminar: Mot levering (2 studiepoeng) 2
SOS9005 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (1 studiepoeng) 1
SOS9006 – Avhandlingsseminar: Mot levering (1 studiepoeng) 1
SOS9007 – How to publish in high–level international journals (1 studiepoeng) 1
SOS9050 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (0 studiepoeng) 0
SVMET1010 – Kvalitative metoder (10 studiepoeng) 10