Oppbygging og gjennomføring

Studiet går over tre år og består av til sammen 180 studiepoeng:

  • Fordypning i kinesisk, 80 studiepoeng (80-gruppe)
  • Kina-studier, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Støttefag i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng (40-gruppe)
  • Exphil og exfac, 20 studiepoeng

Anbefalt studieløp

6. semester KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk Støttefag i kultur- eller samfunnsfag Støttefag i kultur- eller samfunnsfag
5. semester KIN3010 – Kinesisk D

Støttefag i kultur- eller samfunnsfag

Støttefag i kultur- eller samfunnsfag
4. semester

Eksamen ved UiO

Emne i Kina-studier Emne i Kina-studier
3. semester

Undervisningen i KIN2010 – Kinesisk C begynner i Kina og fortsetter ved UiO i 4. semester.

Endelig eksamen avlegges ved UiO i 4. semester.

2. semester KIN1020 – Kinesisk B EXPHIL03 – Examen philosophicum EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier
1. semester KIN1010 – Kinesisk A KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i kinesisk (80-gruppe)

Fordypningen på 80 studiepoeng i kinesisk inkluderer et obligatorisk semester ved Peking University.

Kina-studier (40-gruppe)

Støttefag (40-gruppe)

Støttefaget i kultur- eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge mellom følgende støttegrupper:

Du kan ikke sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i den 40-gruppen du velger. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang. Er du usikker på hvilken støttegruppe du skal velge? Ta kontakt med studiekonsulenten.

Exphil og Exfac

Exphil og Exfac er obligatoriske emner i graden. Exphil tilbys både på norsk og engelsk. Den norske varianten, EXPHIL03 – Examen philosophicum, kan erstattes av den engelske varianten, EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt), for de som ønsker øvelse i å studere og skrive på engelsk. 

Vi anbefaler EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier, men andre Exfac-varianter kan erstatte denne. 

Du kan bare ha én Exfac-variant i bachelorgraden. Dersom du har Exfac eller Exphil fra før, kan du søke om å få de innpasset i graden.

Studert tidligere?

Du kan søke Fakultetet om å få innpasset tidligere utdanning fra andre studiesteder.

Ta kontakt med studiekonsulenten om du har spørsmål til dette. 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. nov. 2019 10:49