Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 655 emner
Emne Studiepoeng
ANT1100 - Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT1500 - Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 - Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 - Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 - Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 - Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 - Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA1010 - Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1020 - Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA1030 - Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA1110 - Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 - Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA2010 - Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA2110 - Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 - Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA3010 - Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 - Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 - Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARB1401 - Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 - Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1000 - Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1010 - Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 - Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 - Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2000 - Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 - Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 - Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 - Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2110 - Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 - Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 - From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 - Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 - Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 - Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 - Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 - Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 - Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
BKS1001 - Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
CAR3900 - Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
ENG1100 - English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 - English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1111 - The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (10 studiepoeng) 10
ENG1303 - British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1304 - American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 - British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG1506 - American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2151 - Systemic Functional Grammar, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2152 - Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2153 - English Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG2156 - History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2157 - Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2158 - Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2159 - Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 - Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2163 - Global English (10 studiepoeng) 10
ENG2165 - Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2166 - Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2167 - Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2301 - English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 - Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 - British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2304 - The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2305 - The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 - Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2321 - Colonial and Postcolonial Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2323 - Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2324 - Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 - The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 - Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 - Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2333 - Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 - Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2505 - Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2515 - Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 - Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 - The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2532 - The Green American Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG2533 - American Exceptionalism (10 studiepoeng) 10
ENG2534 - American Politics (10 studiepoeng) 10
EST1000 - Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST2000 - Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 - Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EURO1000 - Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EST - Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-FIL - Exfac, filosofivariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK - Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM - Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-IDE - Exfac idehistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KUN - Examen Facultatum, kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT - Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA - Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS - Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT - Kommunikasjon og mediering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD - Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR - Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E - Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1003 - Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1005 - Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL1006 - Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2000 - Filosofisk metode (10 studiepoeng) 10
FIL2010 - Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2104 - Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 - Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2302 - Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2309 - Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 - Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2311 - Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 - Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 - Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 - Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2506 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell (10 studiepoeng) 10
FIL2700 - Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL2701 - Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FRA1000 - Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1101 - Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1103 - Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 - Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 - Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 - Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2001 - Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA2100 - Avansert fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA2101 - Språk i kontrast: fransk-norsk (10 studiepoeng) 10
FRA2108 - Praktisk oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2114 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA2115 - Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2300 - Fransk litteratur, epokestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2303 - Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2304 - Histoire et littérature francophone: Le Québec (10 studiepoeng) 10
FRA2305 - Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2401 - Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken (10 studiepoeng) 10
FRA2420 - Fransk litteratur, forfatterskapsstudium 2: fra romantikken til vår egen tid (10 studiepoeng) 10
FRA2470 - Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2501 - Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA2509 - La société française (10 studiepoeng) 10
FRA2514 - Le paysage politique en France (10 studiepoeng) 10
FRA2517 - Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
GRE1001 - Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1002 - Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1105 - Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 - Attisk prosa (5 studiepoeng) 5
GRE1402 - Platon (5 studiepoeng) 5
GRE1403 - Homer (5 studiepoeng) 5
GRE1405 - Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2400 - Tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE2401 - Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2402 - Greske filosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE2403 - Attiske talere (10 studiepoeng) 10
GRE2404 - Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE2405 - Gresk drama (10 studiepoeng) 10
HEB1110 - Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 - Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HEB2110 - Hebraisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN1010 - Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1020 - Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN1030 - Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIN2010 - Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN2110 - Hindi språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN3010 - Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIS1100 - Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 - Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L - Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1300EU - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET - Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER - Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L - Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET - Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 - Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L - Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2112 - Imperium Romanum. Årsak, forløp, virkning (10 studiepoeng) 10
HIS2114 - Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2116 - Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum (10 studiepoeng) 10
HIS2129 - Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2133 - The Cult of Saints in Norway and Iceland c.950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS2140 - Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2142 - Adel, feider og vold: senmiddelalderens politiske kultur (10 studiepoeng) 10
HIS2143 - What caused the Viking Age? (10 studiepoeng) 10
HIS2150 - Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2160 - Innovation and technological change from antiquity to our times (10 studiepoeng) 10
HIS2161 - Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2162 - Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2171 - Diverging Paths: social and economic development in the West and the East since c. 1700 (10 studiepoeng) 10
HIS2310 - History and the Social Sciences - a Nervous Romance? Themes and Theories of Social History since the 1960s (10 studiepoeng) 10
HIS2314 - Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 - Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2318 - Teddy Roosevelt to Trump: History of US Presidential Elections since 1912 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 - Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2320 - Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2345 - Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2354 - The History of Consumer Society and its Discontents: From 19th Century Consumers' Leagues to No Logo (10 studiepoeng) 10
HIS2359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden (10 studiepoeng) 10
HIS2361 - Internasjonale menneskerettigheter etter 1850: Fra transatlantisk slavehandel til Guantánamo Bay (10 studiepoeng) 10
HIS2362 - The History of Popular Culture and Society in the West, 1880-2000 (10 studiepoeng) 10
HIS2371 - Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS2411 - Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS2422 - Historie på film (10 studiepoeng) 10
HIS2424 - America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS2426 - Et lite land i verdenskrigen: Norge 1939-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS3090 - Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4419 - Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
IBER1501 - Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IBS3101 - Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 - Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 - Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 - Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 - Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 - New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2001 - Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2014 - Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE2016 - Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE2017 - Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE2018 - Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2020 - Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2021 - Senantikken. Tro og vantro (10 studiepoeng) 10
IDE2022 - Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE2023 - Fordypning i middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2024 - Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2041 - Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2048 - Kritikk og utopi: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2049 - Et verdensbilde i endring: fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800) (10 studiepoeng) 10
IDE2050 - Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2051 - Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2053 - Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2055 - Fordyping i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2056 - Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2060 - Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 - Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken (10 studiepoeng) 10
IDE2080 - En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi (10 studiepoeng) 10
IDE2082 - Kunsterfaringens idéhistorie i Europa (10 studiepoeng) 10
IDE2084 - Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE2091 - Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 - Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20