Forsknings- og undervisningstermin ved IMK

Fast vitenskapelig ansatte som ivaretar de forpliktelser som er tillagt stillingen har rett til å søke forsknings- og undervisningstermin.

Ansvar og finansiering

I henhold til den myndighets- og ansvarsfordeling som er etablert ved UiO, har instituttene fullmakt til å behandle og avgjøre saker som angår det vitenskapelige personalets ordninger for forskningsfri. Instituttet må selv finansiere forsknings- og undervisningsterminene.

Regelverk

Søknad om forsknings- og undervisningstermin behandles i henhold til:

Søknad

Publisert 23. nov. 2015 14:56 - Sist endret 2. apr. 2019 11:29