Forsknings- og utdanningstermin ved IMV

Når du har jobbet ved UiO i minimum tre år kan du søke forsknings- og utdanningstermin. Søknadene behandles etter et sett faste kriterier.

Søknad og frister ved IMV

 • Ansatte i undervisnings- og forskerstilling kan søke om forsknings- og utdanningstermin året før de ønsker å ta ut forsknings- og utdanningstermin.
 • Benytt UiOs søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word)  når du søker instituttet om forsknings- og utdanningstermin.
 • Frister:
  • 5. mars (for påfølgende vår)
  • 5. oktober (for påfølgende høst)
 • Søknaden sendes administrativ leder
 • Instituttstyret behandler søknaden

Viktige ting å være klar over for deg som søker:

 • Forsknings- og utdanningstermin er ikke noe man som ansatt opparbeider seg rett til, det er noe man har lov til å søke om
 • Du må dokumentere aktiv forskningsaktivitet siste tre år, i snitt skal du normalt ha 0,7 publikasjonspoeng pr år de siste tre årene før du søker
 • Det skal foreligge en tilfredsstillende faglig plan for terminen, i form av en prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider
 • Det kan innvilges forsknings- og utdanningstermin på seks måneder etter tre års tjeneste og 12 måneder etter seks års tjeneste
 • Du tjener ikke opp rett til å søke forsknings- og utdanningstermin når du har hel eller delvis frikjøp eller permisjon fra stillingen
 • Ved delvis frikjøp/permisjon tjener du opp rett til å søke forsknings- og utdanningstermin tilsvarende den prosentsatsen som gjenstår når frikjøp/permisjon er trukket fra
 • Foreldrepermisjon skal ikke trekkes fra ved beregning av opptjeningsgrunnlag for forsknings- og utdanningstermin. Annen rettighetsbestemt permisjon ikke gir tilsvarende rett
 • Særlig tyngende omsorgsarbeid samt kvinners muligheter til å kvalifisere seg til toppstillinger vil tillegges vekt
 • Tildeling vil kunne være avhengig av at tilfredsstillende vikarordninger kan etableres og finansieres

Les mer i retningslinjene som er utarbeidet ved Det humanistiske fakultet, som instituttstyret plikter å følge i sin behandling av søknadene.

Publisert 20. aug. 2018 10:56 - Sist endret 5. juni 2020 16:10