Forsknings- og utdanningstermin ved ILN

Som fast vitenskapelig ansatt har du anledning til å søke om forsknings- og utdanningstermin.

Du kan søke forskningskomiteen om forsknings- og utdanningstermin til to årlige frister:

  • 1. mai (for vårsemesteret påfølgende år) 
  • 1. oktober (for høstsemesteret påfølgende år)

Fyll ut søknadsskjema (word) - nynorsk (word) - engelsk (word) og send det som vedlegg til e-post til forskningskomiteen.

Søknadene vurderes og innstilles i forskningskomiteen, og blir deretter behandlet i instituttets ledergruppe.

De som søker om forsknings- og utdanningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. En prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider skal følge søknaden. Her skal det redegjøres nærmere for forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forsknings- og utdanningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan for publisering av forskningsresultatene.

Før du sender inn søknaden, se HFs utfyllende retningslinjer og Retningslinjer ved UIO

Mer informasjon om søknadsprosessen ved ILN finner du på siden til forskningskomiteen

For spørsmål, kontakt sekretæren for forskningskomiteen.
 

Publisert 30. juni 2015 12:42 - Sist endret 4. juni 2020 20:12