Forsknings- og utdanningstermin ved IMK

Fast vitenskapelig ansatte som ivaretar de forpliktelser som er tillagt stillingen har rett til å søke forsknings- og utdanningstermin.

Ansvar og finansiering

I henhold til den myndighets- og ansvarsfordeling som er etablert ved UiO, har instituttene fullmakt til å behandle og avgjøre saker som angår det vitenskapelige personalets ordninger for forskningsfri. Instituttet må selv finansiere forsknings- og utdanningsterminene.

Regelverk

Søknad om forsknings- og utdanningstermin behandles i henhold til:

Søknad

Publisert 23. nov. 2015 14:56 - Sist endret 5. juni 2020 16:10