English version of this page

Timelønn 2021/2022

Gyldig fra 1. mai 2021 til 30. april 2022

Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017.

Beregning av timelønn

Timelønn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/år = 1950 timer/år).

Timelønnede som er medlem av Akademikerne

 • Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år, avrundet til nærmeste hele 10-øre.
 • Ved inngåelse av timelønnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timelønn med to desimaler.
 • For stillinger som krever akademisk utdannelse er minstelønnen 468 300 kr/år, dvs. 239,90 kr/time.
 • Minstelønn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er
  kr 491 200 kr/år, dvs. 251,70 kr/time.
 • Alle andre minstelønner i stillingskodene i lønnsplanen har utgått. UiO har heller ikke fastsatt minstelønn for medlemmer i Akademikerne for noen stillinger i vår egen lønnspolitikk.

Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat

 • Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år, avrundet til nærmeste hele 10-øre.
 • Ved inngåelse av timelønnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timelønn med to desimaler.
 • For stillinger som er omfattet av godskrivingsreglene i HTA § 5 punkt B (1) (regjeringen.no) (pdf) skal arbeidstakere med høyere akademisk utdanning innplasseres i minimum lønnstrinn 51 ved ansettelse, dvs. 239,90 kr/time.

 • Minstelønn for SKO 1017 stipendiater og SKO 1476 spesialistkandidater er lønnstrinn 54, dvs. 251,70 kr/time.

Timelønnstabell LO/Unio/YS

Lønnstrinn 37,5 timer Lønnstrinn 37,5 timer
19 158,70 61 283,60
20 160,50 62 289,00
21 162,50 63 294,50
22 164,40 64 299,00
23 166,40 65 304,60
24 168,40 66 309,90
25 170,60 67 315,60
26 172,80 68 320,90
27 174,80 69 326,90
28 176,90 70 333,30
29 178,80 71 342,20
30 180,90 72 347,30
31 182,70 73 353,40
32 184,90 74 359,80
33 186,90 75 366,90
34 189,00 76 376,40
35 191,20 77 385,80
36 193,40 78 398,20
37 195,80 79 410,70
38 198,30 80 423,30
39 200,70 81 435,70
40 203,30 82 447,70
41 205,90 83 459,50
42 209,00 84 471,40
43 211,80 85 486,40
44 215,00 86 501,10
45 218,10 87 516,30
46 221,30 88 528,10
47 225,40 89 539,90
48 228,90 90 551,80
49 232,70 91 563,90
50 236,40 92 575,70
51 239,90 93 587,60
52 243,80 94 599,50
53 247,80 95 611,50
54 251,70 96 623,20
55 255,90 97 634,90
56 260,10 98 646,60
57 264,50 99 657,70
58 269,00 100 668,90
59 273,80 101 680,10
60 278,50    

Beregning av grunnsats for overtid, helge- og høytidsdager m.v.

For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og høytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/år, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (regjeringen.no).
 

Publisert 12. juli 2021 15:18 - Sist endret 15. des. 2021 11:07