English version of this page

Beregning av timelønn

Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017. Se tidligere C-tabeller.

Publisert 12. sep. 2018 15:49 - Sist endret 4. juni 2019 17:59