Andre nasjonale finansieringskilder

Finansieringsinstitusjon Finansieringsordninger Hva finansieres?
NORAD - NORHED II: Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning i lav- og mellominntektsland Kapasitetsbygging / Forskning
Utenriksdepartementet Tilskuddsmidler: Utvikling og nedrustning, europeisk og nordisk samarbeid Forskning / informasjonsarbeid / kompetanseoverføring
Utenriksdepartementet Tilskuddsmidler: Russland Prosjektsamarbeid
Forsvarsdepartementet Tilskuddsordning: Sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning Forskning

CAS (Centre for Advanced Study)

Senter for grunnforskning

- CAS er Norges eneste tverrfaglige grunnforskningssenter. Ordinær utlysning

- YoungCAS: unge akademikere møtes for å diskutere viktige problemstillinger med kollegaer fra hele verden

Forskning / Mobilitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (KGJ)

Helse: Translasjons- og klinisk forskning

Forskning
Kreftforeningen Helse: Kreftforskning

Forskning / Mobilitet

HOD via Regionale helseforetak Helseforskning hvor prosjektleder er ansatt i helseforetak

Forskning / Mobilitet / Stipend

ExtraStiftelsen Fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet

Forskning / Stipend

Nasjonalforeningen for folkehelsen Helse: Hjerte- og demensforskning

Stipend

Helsedirektoratet Helse: Fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Forskning og utvikling
Fritt Ord Menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling

Forskning / Stipend

Kulturrådet Kunst og kultur / Kreativt Europa Forskning / Mobilitet
Regionale forskningsfond Forskning og innovasjon Forskning / Kompetanseoppbygging
Unifor Fond og legat Mobilitet / Stipend
Stipendbasen - EURAXESS Forskningsrådets stipendbase for mobilitet Mobilitet / Stipend
Legatsiden.no

Støtteordninger i Norge

Mobilitet / Stipend
Det Norske Videnskaps-Akademi fond/legater/stiftelser Forskning
Legathåndboken fond/legater/stiftelser Forskning / Mobilitet / Stipend

 

Publisert 27. aug. 2015 09:27 - Sist endret 6. sep. 2021 15:53