English version of this page

Internasjonalt forskningssamarbeid - ansvarsfordeling

UiO har en bred internasjonal kontaktflate, og internasjonalt samarbeid er en del av forskningshverdagen for de fleste. Her er ansvarsfordelingen for arbeidsstøtte til internasjonalt samarbeid.


UiO sentralt

Internasjonale samarbeidsavtaler mellom institusjoner som forplikter UiO må utvikles på sentralt nivå. Rektor signerer slike avtaler. For fellesprosjekter innen EUs rammeprogrammer, EØS-finansiering og enkelte andre programmer må søknader og kontrakter signeres sentralt.

Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon kan:

 • bidra til å identifisere potensielle partnere og utvikle kontakt med utenlandske institusjoner
 • gi bistand i forbindelse med kontraktsinngåelse, IPR og annen juridisk bistand
 • gi informasjon om og mal for samarbeidsavtale mellom institusjoner

Kontakt:

UiOs EU-kontor:
eu-office@admin.uio.no

Utenfor Europa:
Kontakt   Gøril Mellem eller Trine Merete Kvernmo

Nord-sør:
Kontakt Marit Egner  eller Tone Sindre Hoff

Fakultetet

Fakultetet skal sikre at internasjonalt samarbeid er i tråd med faglige prioriteringer ved fakultetet og med ønskelige partnere. I noen programmer og ved større prosjekter må fakultetet godkjenne søknad og kontrakt. Se de ulike programmene for nærmere detaljer.

Internasjonaliseringsmidler

Fakultetene disponerer internasjonaliseringsmidler til fordeling på ulike internasjonaliseringstiltak, som for eksempel:

 • mottak av gjesteforskere
 • utvikling av forskernettverk
 • posisjonering for internasjonale programmer

Hva kan forskeren få hjelp til fra fakultetet?

Forskningskonsulenter, økonomikonsulenter eller internasjonaliseringskontakter ved fakultetene kan:

 • gi råd om valg av partnere
 • gi råd om utvikling av søknader
 • gi råd om ulike sider ved gjennomføring av prosjektene

Kontakt

Fakultetenes internasjonaliseringskontakter

Enhetenes ansvar

 • Enhetene (institutter og avdelinger) kan initiere formelt samarbeid: En start kan være ulike former for besøk og felles aktiviteter, som kan føre til felles forskningsprosjekter.
 • Enheten vil normalt være prosjekteier ved søknad og inngåelse av kontrakt om felles prosjekter.
 • Enhetens ledelse er ansvarlig for å vurdere hvilke internasjonale partnere og prosjekter den skal satse på.
 • Enhetene bør legge til rette for nettverksbygging for den enkelte vitenskapelig ansatte.
Publisert 6. okt. 2015 08:48 - Sist endret 16. aug. 2022 10:55