Forslag til bedømmelseskomité

Type N
Tittel i ePhorte Forslag til bedømmelseskomité
Avsender Bedømmende enhet
Mottaker Saksbehandler
PV + hjemmel  
Saksbehandler

Bedømmende enhet sørger for at forslaget blir elektronisk godkjent av dekan/museumsdirektør.

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Notatmal + sett inn fil

7.1 forslag-komite.doc

Standardtekst til notatet finnes også på nett, for de som ikke har tilgang til personaladministrative standardtekster på server sentralt.

Merknad til saksbehanding

Notatet skal inneholde begrunnelse for hvem som sitter i komiteen.

Standardteksten er et forslag/en sjekkliste, det er anledning til å bruke lokale standardtekster.

Vedlegg

 

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V CVer for komitémedlemmene

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

CVer vil ikke være nødvendige om det er gjort godt rede for kompetansen til komitémedlemmene i notatet.

V Publikasjonslister for komitémedlemmene  

 

Publisert 14. nov. 2011 15:37 - Sist endret 2. mars 2020 19:17