Fremleggsnotat

Type N/X
Tittel i ePhorte Fremleggsnotat
Avsender Saksbehandler
Mottaker Tilsettingsorgan
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler

Legger frem saken for tilsettingsorganet

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

7.5fremleggsnotat.docx

Merknad til saksbehanding

Dette er et forslag til oppsummering av saken for tilsettingsorganet. Lokale rutiner og maler for fremlegg varierer.

Vil ikke forekomme i alle opprykkssaker, avhengig av lokale rutiner.

 

Publisert 14. nov. 2011 15:37 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42