Kompetanseerklæring

Type I
Tittel i ePhorte Kompetanseerklæring for opprykk innen fagområdet X
Avsender Leder av bedømmelseskomiteen
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler

Legger fram for enhetens tilsettingsorgan etter merknadsfristens utløp.

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  

 

Publisert 14. nov. 2011 15:37 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42