Oversendelse av kompetanseerklæring

Type U
Tittel i ePhorte Oversendelse av kompetanseerklæring
Avsender Enhet
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 25 (lovdata.no)
Saksbehandler

 

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

7.4 oversend-kompetanseerkl-ansatt.docx

Merknad til saksbehanding Merknadsfrist er 14 dager. Ev. merknader sendes bedømmelseskomiteen og følger så saken til tilsettingsorganet.

 

Publisert 14. nov. 2011 15:38 - Sist endret 2. mars 2020 19:17