Vedtak om opprykk

Type X
Tittel i ePhorte Vedtak om opprykk
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel  
Saksbehandler

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Benyttes kun når tilsettingsorganets protokoll ikke finnes i ePhorte.
Normalt jevnføres opprykkssaken med den aktuelle protokollen.

 

Publisert 14. nov. 2011 15:38 - Sist endret 2. mars 2020 19:18