Datoer i arbeidsavtaler og brevBegrep og definisjoner

Begrep Definisjon
Første tilsettingsdag Første dag av tilsettingsforholdet, brukes i stedet for tiltredelsesdato. Første dag i tilsettingsforholdet man får lønn for. Kan sammenfalle med første arbeidsdag men gjør det ikke alltid.
Første arbeidsdag Første dag man er på jobb. Kan sammenfalle med første tilsettingsdag, men gjør det ikke alltid. Kan også være første dag på jobb etter endt permisjon eller lignende.
Gjeninntredelsesdato Første dag etter avsluttet permisjon. Markerer at man formelt har gjenopptatt stillingen sin etter endt permisjon.
Siste tilsettingsdag Siste dag av tilsettingsforholdet. Siste dag man får lønn for. Kan sammenfalle med siste arbeidsdag men gjør det ikke alltid.
Siste arbeidsdag Siste dag man er på jobb. Kan sammenfalle med siste tilsettingsdag, men gjør det ikke alltid. Kan også være siste dag man er på jobb før man går ut i permisjon.
Fratredelsesdato Den datoen man fratrer stillingen, altså dagen etter siste tilsettingsdag. Brukes i hovedsak av Lønningsseksjonen for registrering av stop av lønn i SAP.

Forklaring

Standard oppsett

Vanligvis vil første tilsettingsdag for en arbeidsavtale være den første dag i måneden, uavhengig hvilken ukedag denne faller på. Tilsvarende vil da siste tilsettingsdag (ved midlertidig tilsetting) falle på den siste dagen i en måned uavhengig hvilken ukedag dette skulle være. Det samme gjelder dersom man skal ha permisjon fra og med første dag i en gitt måned til og med siste dag i en gitt måned. Gjeninntredelsesdato blir da den første i måneden etter siste permisjonsmåned uavhengig hvilken ukedag dette er. Det betyr at disse datoene ikke nødvendigvis sammenfaller med første og siste arbeidsdag.

Eksempel: Ola Normann har fått kontrakt for 2 måneder med første tilsettingsdag fredag 1. mai. Siden dette er en offentlig høytidsdag og lørdag og søndag ikke er arbeidsdager, blir hans første arbeidsdag mandag 4. mai. Siste tilsettingsdag blir siste dag i måneden to måneder frem i tid. I dette tilfellet fredag 31. juli. Siste tilsettingsdag sammenfaller dermed med siste arbeidsdag og faller på en fredag.

En halv måned er ikke en standard på samme måten som en hel måned. Dersom første tilsettingsdag ikke er den første dagen i måneden og siste tilsettingsdag ikke er den siste dag i måneden, så følges reglene for "Avvik fra standard oppsett". Det er fult mulig å ansette noen for f.eks 3,5 mnd med første tilsettingsdag den 1. i måneden og siste tilsettingsdag den 15. i mnd så lenge den 15. er etterfulgt av en vanlig arbeidsdag. Faller den 15. derimot på en fredag må siste tilsettingsdag bli søndag 17. Den 15. i en måned har ikke samme juridiske status som siste dag i en måned og er dermed ikke låst på samme måten.

Avvik fra standard oppsett – datoene følger ikke månedsskiftet

I mange tilfeller følges ikke standarden og da blir ukedagene for disse datoene veldig viktig.

Dersom første tilsettingsdag eller dato for gjeninntredelse IKKE faller på den første dag i måneden MÅ den falle på en vanlig arbeidsdag. Den kan ikke falle på en helge-, hellig-, offentlig høytidsdag eller annen type offentlig fridag.

Dersom siste tilsettingsdag ikke er siste dag i måneden, så må man også sjekke datoen nøye. Siste tilsettingsdag kan IKKE være dagen før en helge-, hellig-, offentlig høytidsdag eller annen type offentlig fridag. Siste tilsettingsdag kan bare falle på en dag som er etterfulgt av en vanlig arbeidsdag. Det betyr at siste tilsettingsdag kan falle på en helge- hellig-, offentlig høytidsdag eller annen type offentlig fridag, så lenge denne er etterfulgt av en vanlig arbeidsdag.

Eksempel: Kari Normann blir midlertidig ansatt for 2 måneder med første tilsettingsdag (og også første arbeidsdag) mandag 16. august. Siste tilsettingsdag skal i utgangspunktet da være den 15. to måneder frem i tid. I dette tilfelle viser det seg at 15. oktober faller på en fredag. Siste tilsettingsdag blir da satt til søndag 17. oktober. Siste arbeidsdag er fredag 15. oktober.

Tanken bak

Logikken bak regelen er som følger: Dersom man følger standarden og har første og siste tilsettingsdag i månedsskiftet, går overgang til ny arbeidsavtale nytt sted smertefritt og ny lønn plukker opp der den gamle slutter. Følger man ikke standarden med første og siste tilsettingsdag i forbindelse med månedsskiftet, så ønsker man at den ansatte skal starte en dag som faktisk er en arbeidsdag.

Siden man kan gå ut i fra at en ny arbeidsgiver vil ønske det samme, må man derfor sørge for at den ansatte ikke slutter slik at det blir et opphold mellom gammel og ny lønn. Man lønner derfor den ansatte frem til nærmeste faktiske arbeidsdag. Det vil si at siste tilsettingsdag ikke kan falle på dagen før en helge-, hellig-, offentlig høytidsdag eller annen type offentlig fridag. Den må falle på en dag som etterfølges av en vanlig arbeidsdag.

Publisert 26. sep. 2013 15:50 - Sist endret 26. sep. 2013 15:50