Hvordan opprette personalmappe

Før du oppretter en personalmappe, skal du alltid sjekke om det allerede finnes en personalmappe ved din enhet på personen.

Opprette sak Ny saksmappe opprettes dersom arbeidstaker ikke har jobbet på gjeldende enhet før
Sakstittel Personalmappe - enhet - (skjermet navn)
Arkivdel PERS UIO
Saksansvarlig  
Ordningsverdi 221 (arkivet endrer ordningsverdien til 228 når sak avsluttes)
Sekundær ordningsverdi Ansattnummer hvis det finnes. Husk å skjerme ansattnummer ved å huke av på uoff.
Tilgangskode PV offl § 13 jf fvl § 13, opplysninger med teieplikt
Tilgangsgruppe LØNN

Opplæring

Publisert 27. apr. 2015 15:25 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42