Attest

Type U
Tittel i ePhorte Attest
Avsender Enhet
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Skriver og signerer
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Skannes inn av arkiv
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 13:40 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42