Bekreftelse på tiltredelse

Type X
Tittel i ePhorte

Bekreftelse på tiltredelse - dd.mm.åååå

Ev. - endret kontostreng

Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
 • Bekrefter overfor personalkonsulenten at den ansatte har møtt på arbeid
 • Godkjenner (dersom endring i kontering/stedkode/HR-portal) 
Personalkonsulent
 • Kontakter enheten den dagen den ansatte skal starte og sjekker at vedkommende faktisk har møtt opp.

 • Fyller ut bekreftelseskjemaet

 • Ved endring i kontering: 

  • Sender til BDM for enkel godkjenning

 • Oversender til lønnsgruppen

Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.3 tiltredelsebekr.docx

Merknad til saksbehanding

Dersom lønnsgruppen ikke mottar bekreftelse på tiltredelse, iverksettes ikke lønnsutbetaling.

Se forøvrig informasjon som trengs til HR-portalen. Bruk veiledning på sidene for Arbeidsplaner

Merk: Dersom den ansatte ikke har oppgitt norsk ID-nummer må det informeres om at de skal oppgi dette så fort det foreligger svarbrev fra Skatteetaten. ID-nummer skal da ettersendes på flyt til Lønn, se  rutinen "Personnummer- og bankkontoinformasjon".

Kontroll i SAPUiO
 • Infotype 2001 (se at "midl stopp lønn" er fjernet)
 • Infotype 0001 (hvis vedkommende er ny ved UiO og tilsettes fra 1. i måneden)
 • Infotype 0027 (kostnadsfordeling - ved endring i kontering)

 

Publisert 9. juli 2012 11:05 - Sist endret 2. mars 2020 19:48