Maksdato for sykepenger ved UiO

Type U
Tittel i ePhorte Maksdato for sykepenger ved UiO
Avsender Fraværsgruppen
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil
6.4 endelig-maksdato.docx

Merknad til saksbehanding

Enhet settes som kopimottaker.

Før brevet sendes ut avholder fraværsgruppa et møte med den ansatte og leder.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 4. mai 2011 13:18 - Sist endret 2. mars 2020 19:48