Korrigert foreldrepermisjon

Type U
Tittel i ePhorte Korrigert foreldrepermisjon (nr.) - 80 %/100 % - type endring
Avsender Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet
Mottaker Ansatt
Interne kopimottakere Leder og personalkonsulent (+ ev. økonomimedarbeidere)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent

Kontrollerer om permisjonen påvirker den ansattes stilling (for eksempel ved forlengelse av midlertidige ansettelser med mer)

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

Tilgangsgruppe LØNN
Merknad til saksbehanding

Permisjonen må kun korrigeres dersom mor føder før termin, dersom beregnet siste permisjonsdato ikke stemmer overens med maksdato fra NAV eller permisjonen endres av andre grunner (sykdom, pleiepenger, lovbestemt ferie eller arbeid).

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 14:03 - Sist endret 2. mars 2020 19:48