Foreldrepermisjonsbrev fra UiO

Type U
Tittel i ePhorte Foreldrepermisjon - 80 %/100 % - dd.mm.åååå
Avsender Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Interne kopimottakere Leder og personalkonsulent (+ ev.økonomimedarbeidere)
Kontorsjef
  • Godkjenner
  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.
Personalkonsulent

 Kontrollerer om permisjonen påvirker den ansattes stilling (for eksempel ved forlengelse av midlertidige ansettelser med mer)

 

Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil
Tilgangsgruppe LØNN
Merknad til saksbehanding

I tittelen oppgis om det er 100 eller 80 % dekning, samt startdato for permisjonen.

Lim inn "Til orientering" i etter signaturer i brevet (side 3). Husk å redigere informasjonen.

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 13:58 - Sist endret 2. mars 2020 19:48