Fratredelse ved avtalefestet pensjon

Type U
Tittel i ePhorte Fratredelse ved avtalefestet pensjon - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil


3.3 fratredelse- AFP.docx
3.7 fratredelsesskjema.docx

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Nettskjema for Apollon

Merknad til saksbehanding

Den ansatte må selv fylle ut skjemaet "Opplysningsskjema om AFP" på NAV sine sider.

Siste arbeidsdag skal være siste dag i den måneden de går av. SPK begynner utbetalingen fra første dag i måneden etter.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0001

 

Publisert 5. sep. 2017 16:54 - Sist endret 28. feb. 2020 10:38