Informasjon om sluttoppgjør ved dødsfall

Type U
Tittel i ePhorte Informasjon om sluttoppgjør ved dødsfall
Avsender Enhet
Mottaker Ansattes dødsbo
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.6 Sluttoppgjør-ved-dødsfall.doc

Merknad til saksbehanding For mer informasjon, se nettside: Når en ansatt dør
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 15:43 - Sist endret 2. mars 2020 19:48