Innstilling om oppsigelse

Type X/N
Tittel i ePhorte Innstilling om oppsigelse
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon:

  • Notatmal + standardtekst 3.9-innstilling-oppsigelse-eksternfinansiering.docx
  • standardtekst 3.10-vedtak-oppsigelse-eksternfinansiering.docx

Ev. engelsk versjon.

Merknad til saksbehanding

Alle relevante dokumenter i saken legges som vedlegg til innstillingen.

Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V   Hvordan lage vedlegg i ePhorte
Publisert 5. sep. 2017 16:48 - Sist endret 19. apr. 2020 03:52