Pedagogisk basiskompetanse

Type N/X
Tittel i ePhorte Kursbevis for pedagogisk basiskompetanse
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Kopi til orientering
Personalkonsulent  
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Kursbeviset blir oversendt fra FUP (Fagområde for universitetspedagogikk) til enheten som vedlegg til et ufordelt notat. Enhetene sørger for at kursbeviset legges inn i personalmappen etter ovenstående rutine.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 9. apr. 2014 14:38 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42