Ettersendelse av personnummer- og bankkontoinformasjon for ansatte fra utlandet

Type X
Tittel i ePhorte Personnummer- og bankkontoinformasjon
Avsender Personalkonsulent
Mottaker (uten mottaker)
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no) jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent
  • Henter inn informasjon om norsk personnummer og bankkonto. Hvis personen ikke har norsk personnummer og bankkonto, må det innhentes informasjon om fødselsdato med passnummer.

  • Oversender til lønnsgruppen

Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Hent fil fra disk

1.6.2 ettersend-norskinfo.docx

Merknad til saksbehanding

 

Kontroll i SAPUiO  

 

Publisert 9. juli 2012 14:26 - Sist endret 2. mars 2020 19:48