Referat fra møte

Type X
Tittel i ePhorte Referat fra møte dd.mm.åååå
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Referatet skal sendes til den ansatte med minimum tre virkedagers frist for å komme med kommentarer.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 5. sep. 2017 16:38 - Sist endret 19. apr. 2020 04:25