Forlenget midlertidig ansettelse med ny arbeidsavtale

Type I
Tittel i ePhorte Forlengelse - signert arbeidsavtale - dd.mm.åååå
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Ettersending av signert arbeidsavtale erstatter bekreftelse på tiltredelse da det er ikke en ny tiltredelse, kun en forlengelse.
Kontroll i SAPUiO Infotype 2001 (Fravær/midlertidig stopp av lønn)
 

 

Publisert 9. juli 2012 14:29 - Sist endret 2. juli 2020 10:35