Skjema for registrering/ opphør av kommunikasjonsmidler (EK-tjenester)

Type X
Tittel i ePhorte Skjema for registrering/ opphør av kommunikasjonsmidler - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet Regelverk og skjema
Merknad til saksbehanding

Saksbehandler/innkjøper fyller ut skjema og sender til personalkonsulent på e-post.

Skjemaet brukes både ved registrering av kommunikasjonsmidler og ved et eventuelt opphør. Tilpass tittelen i ePhorte.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0014

 

Publisert 9. juli 2012 14:46 - Sist endret 26. mai 2020 14:06