Søknad om forlengelse av stipendperiode

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om forlengelse av stipendperiode
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Gir personalkonsulent beskjed om søknaden anbefales avslått eller innvilget
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet Gjelder permisjoner som ikke er lov- og avtalefestet, f.eks. vedr. forsinkelse i framdriften som stipendiaten ikke selv rår over.
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 15:53 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42