Søknad om læreplass

 

Type N
Tittel i ePhorte Søknad om læreplass
Avsender Enhet
Mottaker AP - Avdeling for personalstøtte
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Personalmappe opprettes lokalt på enheten.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:50 - Sist endret 2. mars 2020 20:19