Søknad om støtte til etter- og videreutdanning

Type I
Tittel i ePhorte Søknad om støtte til etter- og videreutdanning
Avsender Ansatt
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
  • Vurderer søknaden i henhold til regelverk og budsjettdekning, samt eventuell bindingstid. Melder til personalkonsulent om søknaden innvilges eller avslås, og hvilke vilkår som skal gjelde.
Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Se Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (lovdata.no)
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 18. apr. 2011 14:25 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42