Søknad og CV

Type X
Tittel i ePhorte Søknad og CV
Avsender  
Mottaker  
PV + hjemmel Ofl. § 13, jf fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
Personalkonsulent

Legger søknad, CV og vedlegg til den som ansettes i personalmappen.

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Ved ansettelse etter kunngjøring.
Kontroll i SAPUiO  N/A

 

Publisert 18. sep. 2013 09:34 - Sist endret 2. juli 2020 10:39