Stopp av lønn i arbeidsavklaringsperioden

Type U
Tittel i ePhorte Stopp av lønn i arbeidsavklaringsperioden dd.mm.åå - dd.mm.åå
Avsender

Personalkonsulent

Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner
Personalkonsulent
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

5.5 stopp-lønn-nav.doc

Merknad til saksbehanding

Dersom den ansatte mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV har vedkommende ikke rettigheter til lønn ved sykdom utover uføregraden.  Ved sykemelding utover uføregrad stoppes lønn.

NB: begrepet arbeidsavklaringsperioden er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO

Infotype 2001

 

Publisert 19. apr. 2011 11:17 - Sist endret 2. mars 2020 20:19