Vedtak om fritak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig/kronisk sykdom

Type I
Tittel i ePhorte Vedtak om fritak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig/kronisk sykdom
Avsender NAV
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef

 

Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO Infotype 0028

 

Publisert 19. apr. 2011 10:25 - Sist endret 2. mars 2020 20:19