Svar på søknad om permisjon

Type U
Tittel i ePhorte Svar på søknad om permisjon (med/uten) lønn - dd.mm.åååå-dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef
  • Godkjenner

  • Godkjennes ev. av instituttleder/dekan/direktør osv.

Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn relevant standardtekst 2.1 - 2.7

 

Merknad til saksbehanding

Viktig: Oppgi type permisjon og begrunnelse og oppgi ev. aktuelt punkt i Permisjonsavtalen (sph.dep.no).

Viktig: Oppgi også SAP-koden for permisjonen (se oversikt).

Ved permisjon under 1 måned er det ikke nødvendig å sende bekreftelse på gjeninntreden etter endt permisjon.

Kontroll i SAPUiO Infotype 2001

 

Publisert 18. apr. 2011 11:11 - Sist endret 2. mars 2020 20:19