Varsel om fratredelse fra midlertidig stilling

Type U
Tittel i ePhorte Varsel om fratredelse fra midlertidig stilling
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent
  • Skriver brev og egengodkjenner (ferdigstiller journalposten)
  • Fratredelsesskjema lastes opp som vedlegg
Standardtekst/annet ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

3.4 fratredelse-varsel.docx
3.7 fratredelsesskjema.docx

Ev. engelsk/nynorsk versjon

Merknad til saksbehanding

Sendes den ansatte senest en måned i forkant av siste ansettelsesdag.

Når stipendiat- eller postdoktorperioden forskyves fortløpende forskyves den dag for dag uavhengig av hvilken ukedag siste ansettelsesdag faller på. Ved utsending av varsel om fratredelse sørger personalkonsulent for at siste ansettelsesdag settes til en dag som etterfølges av en vanlig arbeidsdag dersom siste ansettelsesdag ikke er siste dag i måneden.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 14:13 - Sist endret 1. okt. 2020 12:08