Vedtak om fritak fra arbeidsgiverperiode ved svangerskapsrelatert sykefravær

Type I
Tittel i ePhorte Vedtak om fritak fra arbeidsgiverperiode ved svangerskapsrelatert sykefravær
Avsender NAV
Mottaker Enhet
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef

 

Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding  
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 3. okt. 2014 16:33 - Sist endret 2. mars 2020 20:50