Vedtak fra NAV

Type I
Tittel i ePhorte Vedtak fra NAV + tittel på brevet
Avsender Ansatt
Mottaker Saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet
Interne mottakere Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 (lovdata.no) jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef  
TilgangsgruppeTilgangsgruppeTilgangsgruppe LØNN
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding Dersom innholdet i vedtaket avviker fra avtalt permisjon, skal brev om korrigert foreldrepermisjon skrives, godkjennes av leder (BDM), deretter korrigeres permisjonen av saksbehandler i SAP og brevet sendes til den ansatte.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 12. feb. 2014 16:11 - Sist endret 5. apr. 2020 11:27