Vedtak om uførepensjon

Type I
Tittel i ePhorte Vedtak om uførepensjon
Avsender SPK
Mottaker ADS SL (kopi til enhet/personalkonsulent)
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

 

Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehanding

NB: begrepet uførepensjon er å betrakte som sensitivt og skjermes i tittelen på journalposten.

Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 19. apr. 2011 11:02 - Sist endret 29. jan. 2020 10:42