Melding om yrkesskade/ yrkessykdom

Type U
Tittel i ePhorte

Melding om arbeidsulykke eller personskade til Arbeidstilsynet

Melding om yrkesskade til NAV

Skademelding til Statens pensjonskasse

Melding om el-ulykke til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Avsender Nærmeste leder/ Lokal HMS-koordinator
Mottaker Arbeidstilsynet/ NAV/ SPK/ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef

 

Personalkonsulent

Dersom leder/ lokal HMS-koordinator ikke har tilgang til å legge inn dokumentet i ePhorte, kan personalkonsulent legge det inn.

Standardtekst/annet Skjemaer lastes ned fra aktuelle nettsteder. Det er leder som fyller ut skjemaene. Det opprettes én journalpost i ePhorte per utgående brev.
Merknad til saksbehanding Antall skjemaer som må fylles ut i forbindelse med yrkesskade/ yrkessykdom avhenger av type ulykke, skadeomfang og SPK-medlemskap. Se de sentrale HMS-nettsidene for mer informasjon.
Kontroll i SAPUiO N/A

 

Publisert 20. apr. 2011 10:53 - Sist endret 10. juni 2020 08:29