Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser ved UiO

ARK er et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø og klimaundersøkelse. ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren for å fungere som et lederverktøy, en medvirkningsarena og en forskningsdatabase. 

ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren.

ARK-prosessen skal legges til grunn ved gjennomføring av arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser ved UiO. En UiO-spesifikk veileder er for tiden under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2021.

Kontakt ved UiO

Bente Johansen, seniorrådgiver, Avdeling for personalstøtte