Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser ved UiO (ARK-UiO)

ARK er et helhetlig opplegg for gjennomføring av en arbeidsmiljø og klimaundersøkelse. ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren.

Vellykket gjennomføring av en kvantitativ, standardisert arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse er generelt sett krevende. Kjennskap og hensyn til sektoren og dens egenart øker sannsynligheten for nødvendig tillit i institusjonene og dermed for en god gjennomføring.

ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren for å fungere som et lederverktøy, en medvirkningsarena og en forskningsdatabase. Sjekk ut ressurssiden for ARK (ntnu.no).

Kontakt

Prosjektleder ARK-UiO
Berit Hernes Bakke

Resultatene fra en ARK undersøkelse

  • Hvilke rapporter får man når man gjennomfører ARK?
  • Hvordan blir resultatene overført?
  • Hvordan blir resultatene lagt frem i tilbakemeldingsmøtet?

Støtte til ledelsen

Hvilke ressurser kan ledelsen spille på ved gjennomføring av ARK.
 

Partssammensatt utvalg under AMU

AMU har nedsatt et partssammensatt utvalg som følger gjennomføringen av ARK nøye.

Prosjektgjennomføring

En ARK-prosess må planlegges god tid i forveien. Nøkkelen til suksess er god forankring i ledelsen og hos de ansatte. Enheten som skal gjennomføre et ARK prosjekt må utnevne en lokal prosjektleder som har ansvar for å følge opp prosessen lokalt

Pilot ved TF

Informasjon om gjennomføring av pilot av ARK ved TF høsten 2012

Prosessledere for ARK

Det er utarbeidet et eget opplegg for opplæring for de som skal være prosessledere for ARK.

Prosjektledergruppen LOS