Arbeidsmiljøundersøkelser

Ved UiO brukes det to typer verktøy for kartlegging av arbeidsmiljøet: Puls-undersøkelsen, en forenklet undersøkelse rettet mot koronasituasjonen, og ARK, en helhetlig og omfattende arbeidsmiljøundersøkelse.