Emner med felles undervisning

Emner som er registrert med felles undervisning på undervisningsenhet i FS blir samlet i ett rom i Canvas.

  1. Sjefsemnet må ha Eksport LMS = J og Rommal = EGET-ROM i Undervisningsenhet samlebilde.
  2. Ved opprettelse av følger-emnet, må følger-emnet ha Eksport LMS = N i Undervisningsenhet samlebilde. Dette for å unngå at følger-emnet blir opprettet som eget rom.
  3. Feltet Rommal i følger-emnet kan stå tomt eller har rommalen EGET-ROM.
  4. Etter at du har fått lagt inn fellesundervisning, må du også legge inn Eksport LMS = J i Undervisningsenhet samlebilde til følger-emnet og lagre.

Resultatet er et rom for sjefsemnet, med følger-emnet som seksjon i rommet.

Undervisning som ikke registreres som felles undervisning i FS på undervisningsenhet, men som likevel er ønsket i det samme Canvas-rommet kan håndteres med krysslisting i Canvas.

Se egen veiledning om hvordan du registrerer emner med felles undervisning i FS

Husk å endre navn på rom for sjefsemnet

Vurder å tilpasse navnet og emnekoden på rommet slik at det gir mening for studentene fra alle de emnene som nå er slått sammen.

Se egen veiledning om hvordan du endrer navn på et rom

 

Publisert 10. juli 2019 13:04 - Sist endret 8. feb. 2022 11:46