Kryssliste seksjoner

Krysslisting brukes hovedsakelig for emner med ulike studentgrupper som følger samme undervisning eller trenger å være sammen i et Canvas-rom.

Hva er krysslisting?

I hvert Canvas-rom er det en eller flere seksjoner av studenter, avhengig av hva Canvas mottar fra FS. Disse seksjonene kan så flyttes inn eller ut av rom etter hva som passer best eller er ønskelig for emneansvarlig.

Krysslisting er en funksjon i Canvas som flytter ulike seksjoner inn i samme Canvas-rom. Dette kan for eksempel være:

 • Emner hvor det er delt opp i ulike grupper (seminargrupper, labgrupper, o.l.) som følger samme undervisningsplan, og hvor det ikke er hensiktsmessig lage et fellesrom med seksjoner for gruppene.
 • Emner hvor bachelor-, og masterstudenter er ønsket samlet i et felles Canvas-rom.
 • Emner med studenter som kun er eksamensmeldte, og det ønskes at de også har tilgang til ressursene i rommet.

Når du flytter seksjoner i Canvas er det kun medlemmene i seksjonen som blir flyttet. Karakterer, filer, bilder og annet blir værende i originalen. Det er derfor anbefalt at man krysslister seksjoner fra tomme rom.

Hvordan kryssliste

 1. Finne romnummeret til rommet seksjonen skal flyttes til.

  Det er mulig å søke det opp med navn senere, men romnummeret sikrer at det er riktig rom du krysslister til, slik at man ikke legger listen med studenter feil. Romnummeret finner man enklest i URLen til forsiden av rommet, slik det er illustrert her:

  Her vil du da trenge romnummeret "11850" for å søke opp rommet senere!

 2. Gå til rommet du ønsker å kryssliste inn i et annet.

  Det vil si, at hvis du ønsker å kryssliste seksjonen fra EMNE4020 inn i rommet EMNE1020, så må du starte i EMNE4020.

 3. I emnet, velg Innstillinger fra menyen til venstre, og gå til fanen for Seksjoner.


 4. Klikk på seksjonsnavnet du vil kryssliste ("Krysslisting Studenter EMNE" i eksempelet over).
 5. På siden som nå dukker opp vil du se en liste over studenter for den seksjonen du har valgt. På høyre side vil du se følgende meny:

 6. Trykk på Krysslist denne seksjonen.
 7. Deretter får opp dette vinduet:

 8. Søk opp rommet du ønsker å legge den valgte seksjonen din inn i. Her er det viktig at du finner riktig rom, og vi foreslår at man bruker romnummeret fremfor å søke opp. Etter å ha skrevet inn nummeret trykker du ENTER.
 9. Når du har funnet riktig rom og det er lagt til, kan du trykke Krysslist denne seksjonen.

Nå vil bildet oppdatere seg, og du vil se seksjonen fra rommet du opprinnelig startet i være lagt til i det andre rommet.

Alle studentene fra rommet du krysslistet fra vil nå ha tilgang til moduler, sider og annet innhold i det nye rommet. Faglærer kan også tildele ulike oppgaver eller innleveringer basert på hvilken seksjon vedkommende ønsker. For mer om dette, se Canvas sin egen guide på deres nettsider

Emneansvarlig kan også selv velge om studentene i de ulike seksjonene kan se hverandre, eller kun de i sin egen seksjon.

Hvordan reversere krysslisting

Skulle det være noe galt med krysslistingen, eller du av en eller annen grunn ønsker å reversere listingen, så kan du trykke De-Krysslist i menyen til høyre inn i valgt seksjon.

Navn på seksjoner som er krysslistet

Seksjonsnavn endres ikke når den flyttes over, den flyttes kun over i det andre Canvas-rommet og blir en del av det.

Vi anbefaler også at man endrer navn på rommet man flytter studentene til, slik at det gjenspeiler hvilke studentgrupper som nå deler et rom. For eksempel, hvis du flytter studenter fra EMNE4020 til EMNE1020, bør man bytte navn til EMNE1020/4020, slik at studentene ser at de fremdeles er i korrekt rom.

 

Publisert 18. juni 2019 09:37 - Sist endret 1. aug. 2019 14:14