English version of this page

Aktuelle saker

Logo Springer Nature
Publisert 27. juni 2019 11:39

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner har Unit, etter en lang forhandlingsprosess, inngått en intensjonsavtale med det akademiske forlaget Springer Nature om en 3-årig Springer Compact avtale fra 2020.

Bildet kan inneholde: fysisk form, skulder, væpne, bein, pilates.
Publisert 26. juni 2019 13:31

Alle ansatte kan trene inntil 1,5 time i uken. Benytt deg av høstens treningstilbud. Innebandy, jujutsu, pilates og kondisjonstrening er noen av aktivitetene du kan velge.

Publisert 26. juni 2019 10:26

I april søkte 21 fagmiljøer DIKU om status som Sentre for fremragende utdanning. Åtte finalister er nå klare, og blant dem er samtlige av UiOs søknader.

Linken
Publisert 25. juni 2019 12:56

Siden oppstarten av senteret i 2017 har de ansatte vært plassert forskjellige steder på UiO, men nå har senteret flyttet inn i flotte, nye lokaler i 4. etasje i Georg Sverdrups hus.

Bilde av ansattkort
Publisert 21. juni 2019 09:43

I perioden 24. juni – 4. august må du bruke adgangskort og kode for å få tilgang til universitetsbygningene. Se lokale oppslag for eventuelle avvikende åpningstider.

Jon Døhl og Tore Rem. Foto: UiO
Publisert 20. juni 2019 15:00

I styremøtet 19. juni ble Jo Døhl tilbudt stilling som fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og Tore Rem ble tilbudt stillingen som direktør for satsingen UiO:Norden. 

Bildet kan inneholde: ansikt, ansiktsuttrykk, hode, øyenbryn, panne.
Publisert 20. juni 2019 08:37

Universitetsstyret har onsdag 19. juni utpekt vinnere av Forskningsprisen, Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen for 2019. I tillegg er den nyopprettede UiOs pris for yngre forskere tildelt for første gang.

blått bilde med trektegninger av datamaskiner, mobiltelefoner og mye IT-realtert utstyr
Publisert 19. juni 2019 18:35

Det har over lengre tid foregått et arbeid med å utarbeide en Masterplan for universitetets IT. Arbeidet er ferdigstilt, og det er levert en anbefaling for videre arbeid til universitetsstyret. Universitetsstyret vedtok 19. juni hvordan planen skal følges opp.

Publisert 18. juni 2019 14:39

I løpet av det neste året skal UiO komme fram til hvilke tematiske områder som skal prege Livsvitenskapsbygget som står ferdig i 2024. – Om det blir hjernehelse, nevrologiske sykdommer, antibiotikaresistens eller noe helt annet, det vet vi først om et år, sier UiOs viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, som har initiert arbeidet.

Bildet kan inneholde: Samfunnet, Begivenhet, Protest, Banner, Offentlig hendelse.
Publisert 13. juni 2019 11:01

Tradisjonen tro markerer UiO Pride med regnbueflagg på bygninger, arrangementer og deltakelse i paraden under parolen Fryktløs kunnskap. Vi vil signalisere at kunnskap er viktig i kampen mot fordommer og for menneskerettigheter og at denne kampen krever et kontinuerlig engasjement. Bli med du også – alt er LOVE!

Diagram klimaregnskap
Publisert 11. juni 2019 12:52

Bør UiO forby all engangsplast på campus? Servere mer vegetarmat i kantina? Gi innspill til hvordan UiO kan redusere klimafotavtrykket.

Hånd som holder opp en hvit lapp med rød prosenttegn på
Publisert 5. juni 2019 13:29

Kultur- og velferdsutvalget har gleden av kunne tilby konsertbilletter i august og oktober til sterkt reduserte priser til UiO-ansatte. Vær tidlig ute og sikre deg fantastiske musikkopplevelser med Hozier og Kari Bremnes til en hyggelig pris!

Collage som viser de tre nye styrerepresentanter Kristian Bjørkdahl, Diana Saplacan og Martin Falck
Publisert 4. juni 2019 13:41

Årets valg av representanter for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte i universitetsstyret er nå avsluttet. Kristian Bjørkdahl ble valgt til fast representant og Diana Saplacan og Martin Falk som vara for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Publisert 4. juni 2019 13:37

Torsdag 13. juni er det UiOs sommeraktivitetsdag. Du kan bli med på sykkeltur fra Stryken, gåtur i Nordmarka eller "Skinnelangs" fra Holmestrand. Frist for påmelding er 10. juni.

Publisert 3. juni 2019 10:54

Universitetet i Oslo og professor Nils Chr. Stenseth har kommet til enighet vedrørende saken om bruk av taxikort, og Stenseth vil betale tilbake et omforent beløp.

Rektor Svein Stølen på trappen utenfor fysikkbygget på Blindern
Publisert 28. mai 2019 09:00

– Vi tar mobbing og trakassering på alvor. Vi trenger å vite mer om omfanget og derfor skal UiO nå være med på en nasjonal kartlegging av trakassering i sektoren, sier rektor Svein Stølen.

Bildet kan inneholde: Tekst, Gest, Hånd.
Publisert 24. mai 2019 14:49

LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat kom fredag formiddag til enighet om lønnsoppgjøret i staten etter bistand fra riksmekleren, og streik i staten er dermed avverget.

Fugl som ser ned på sin egen avføring
Publisert 22. mai 2019 15:43

Fugleskit er i ferd med å ødelegge skulpturene Uten tittel utenfor Georg Sverdrups hus. Kurator Ulla Uberg ber om at småfuglene mates et annet sted.

Barn i lek
Publisert 22. mai 2019 12:12

UiOs barnehager har noen ledige plasser til barnehageåret 2019/2020 med oppstart i august. Står du fortsatt uten barnehageplass til ditt barn og møter søkerkriteriene, send inn en søknad på nettskjema.

Bildet kan inneholde: Diagram, Sirkel.
Publisert 21. mai 2019 08:31

For første gang har UiO utarbeidet et klimagassregnskap. Reise og transport utgjør om lag en tredjedel av UiOs klimagassutslipp

Grønn PC med symbol for videomøte
Publisert 20. mai 2019 22:43

Hvordan kan du bidra til å hjelpe UiO med å nå klimamålene sine? Ett virkemiddel er færre reiser og flere videomøter. 

Bøyd arm som viser biseps på rosa bakgrunn
Publisert 20. mai 2019 09:52

Som et ledd i UiOs Pride-engasjement får ledere og ansatte mulighet til å styrke sin rosa kompetanse på et kurs som holdes 4. juni av fri - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Kursets formål er å heve kompetansen om kjønn og seksualitet på vår arbeidsplass slik at vi individuelt og i fellesskap blir bedre på å opptre inkluderende i praksis.

Publisert 13. mai 2019 11:00

Det nye bygget Domus Juridica får en lys og lett interiørpalett med utstrakt bruk av gode historiske farger. Farger og materialer i overflater spiller på tradisjon og vyer for fremtiden, ifølge interiørarkitekt Monicka Heck fra IARK.

Ellen Johanne Caesar
Publisert 7. mai 2019 10:00

Ellen Johanne Grov Caesar er i dag blitt ansatt av Universitetsstyret og tilbudt stillingen som ny direktør for administrativ støtte. 

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Tre, Font, Linje.
Publisert 6. mai 2019 13:02

Forskere ved UiO og OUS kan publisere sin forskning åpent tilgjengelig (open access) hos Elsevier, uten at det medfører ekstra kostnad for forskeren/forskningsgruppen. Publiseringskostnadene dekkes av UiO gjennom avtalen som nylig er inngått med utgiveren.