Blogg - Hvordan komme i gang

Blogg er et hendig verktøy til å publisere korte, mer personlige tekster på nett og gir leserne mulighet til å gi tilbakemeldinger og kommentarer. 

Innhold

Kurset gir en introduksjon til hva en blogg er og hva den kan brukes til innen høyere utdanning. Bloggen kan for eksempel være nyttig for forskere eller støttemiljøer som vil formidle løpende nyheter fra et prosjekt, eller den kan brukes som et skrivepedagogisk tiltak for dialog. 

Målgruppe

Kurset er nyttig og anbefales som innføring for både vitenskapelige og administrativt ansatte som skal jobbe med nettbasert undervisning og forskning. Både enkeltpersoner og grupper fra fagmiljøer kan melde seg på. 

Varighet

3 timer. 

Påmelding

https://nettskjema.no/answer.html?fid=47171&lang=no

Kursleder

Svein Harald Kleivane m.fl. 

Antall deltakere

25

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kurset, kan du sende en epost til suf-dml@usit.uio.no.

Informasjon om bloggtjenesten.

Emneord: IT i forskning, IT i undervisningen, blogg
Publisert 16. aug. 2011 12:24 - Sist endret 9. okt. 2015 18:02